0%

Niech was błogosławi, czyli uszkodzenie nerwu pośrodkowego

Układ nerwowy możemy śmiało przyrównać do sprawnie działającej sieci komunikacji miejskiej. Przepływ informacji to ludzie. Wszelkie utrudnienia na trasie metra, czy jakiegokolwiek innego środka transportu mają takie same konsekwencje, jak w przypadku dysfunkcji obwodowego układu nerwowego. Wpływają one na funkcjonowanie całego miasta.

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego występuje niestety dosyć często i może prowadzić do wyniszczających następstw czynnościowych dłoni, jeśli nie jest leczone w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

Wyglądasz znajomo…

Wiadomym jest, że splot ramienny swój początek ma w obrębie kręgosłupa. Droga jaką pokonuje nerw pośrodkowy rozpoczyna się w jamie pachowej dwoma korzeniami: bocznym z pęczka bocznego (C5-C7) i przyśrodkowym z pęczka przyśrodkowego (C8-Th1).[1] Jeżeli ciągle masz trudności z poruszaniem się w obrębie splotu ramiennego to myślę, że warto by zajrzeć do mojego poprzedniego wpisu i jeszcze raz przestudiować mapę metra.

Przebieg nerwu pośrodkowego

Znajdujemy się teraz w obrębie ramienia. Nerw pośrodkowy  biegnie tutaj w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego, bocznie od tętnicy ramiennej.[1] Krzyżuje się z nią od przodu, by wspólnie wejść do dołu łokciowego pod rozcięgno m. dwugłowego ramienia.

W górnej części przedramienia przechodzi on między głowami mięśnia nawrotnego obłego, po czym kieruje się w głąb między powierzchowną a głęboką warstwę zginaczy.[2] Dalej leży już powierzchownie między ścięgnem m. zginacza promieniowego nadgarstka, a ścięgnem m. dłoniowego długiego.

Nerw pośrodkowy przedramię

Ostatni fragment trasy prowadzi nas pod troczkiem zginaczy przez kanał nadgarstka, by przechodząc przez dłoń, podzielić się na trzy gałęzie końcowe, czyli nerwy dłoniowe wspólne palców.

Kolejne przystanki na trasie!

Na przebiegu nerwu pośrodkowego mamy swojego rodzaju zwrotnice, które oferują nam rożne możliwości zmiany kierunku. Niemal wszystkie gałęzie nerwu pośrodkowego odchodzą od niego w obrębie przedramienia i dłoni, zaś wzdłuż ramienia zauważymy jedynie jego nieliczne i drobne odgałęzienia.

Ilość odgałęzień nerwu pośrodkowego może powodować u nas zawrót głowy. Jednak to właśnie dzięki nim przekazywane informacje trafiają do najdalszych zakamarków ręki.

Szkoda na to czasu

Nerw pośrodkowy odpowiada za unerwienie większości mięśni z grupy zginaczy nadgarstka, palców i mięśni kłębu kciuka . Opisywanie jednak funkcji każdego z osobna mija się z celem. Jeżeli jesteś ciekaw za co one odpowiadają odsyłam Cię do bibliografii. Ja tymczasem pozwolę sobie je tylko wymienić. 

Nerw pośrodkowy mięśnie

Jak dochodzi do uszkodzenia nerwu pośrodkowego?

Na przepływ informacji przez nerw pośrodkowy mogą wpływać ostre uszkodzenia pourazowe, przewlekłe mikrourazy i długotrwale utrzymujący się ucisk. Może on również ulec uszkodzeniu podczas wieloczynnikowych procesów zwyrodnieniowych i neuropatii. Uszkodzenie nerwu pośrodkowego może powstawać w wyniku wielu mechanizmów i dotyczyć różnych miejsc w obrębie kończyny górnej. 

Kamera, akcja… cięcie!

Nerw pośrodkowy leży dość głęboko w bliższej części przedramienia. Jego uraz w tym obszarze często wynika z poważnych uszkodzeń tkanek miękkich. W dalszej części nerw ten leży bardziej powierzchownie, szczególnie tuż przed wejściem do kanału nadgarstka. W tym miejscu jest on szczególnie podatny nawet na powierzchowne skaleczenia.[3] Badania pokazują, że uszkodzeń nerwu pośrodkowego oraz tętnicy promieniowej częściej doznają pacjenci po próbach samobójczych niż ofiary wypadków.[4]

Człowiek z blizną

Czasem istnieją osobnicze skłonności do nadmiernej reakcji gojenia i do powstawania przerosłej i twardej tkanki bliznowatej. Często jest to przyczyną problemów estetycznych i funkcjonalnych.[5] Ograniczanie ruchu przez pacjenta po urazie i powstanie blizny w okolicy nerwu skutkuje włóknieniem jego osłonek. Sama blizna okołonerwowa zwiększa zaś napięcie nerwu i może prowadzić do przedłużającego się niedokrwienia skutkującego bólem i utrudnionym przepływem informacji.

Granice możliwości

W warunkach fizjologicznych układ nerwowy posiada swoiste mechanizmy adaptacyjne, dzięki którym jest w pewnym zakresie odporny na działanie sił kompresyjnych, rozciągających i ściskających, które występują w trakcie każdej aktywności ruchowej.[6] Jeżeli jednak mechanizmy te ulegną wyczerpaniu i dojdzie do zaburzeń neuromechaniki, jak ma to miejsce w przypadku np. zespołu cieśni nadgarstka, może to doprowadzić do obrzęku, niedokrwienia i niedotlenienia, co będzie zaburzać jego prawidłową funkcje i nasilać patologię.[6]

Czynniki ryzyka

Czynnikami szczególnie predysponującymi do wystąpienia neuropatii są choroby ogólnoustrojowe, takie jak: cukrzyca, niedoczynność tarczycy czy choroby nerek. Ogromną rolę w zapobieganiu powikłaniom tych chorób odgrywa przede wszystkim ich wczesna diagnostyka. Da ona czas zespołowi medycznemu na wprowadzenie odpowiednich metod leczenia.  

Objawy uszkodzenia nerwu pośrodkowego

W przypadku porażenia nerwu pośrodkowego zapewne pierwsze co zauważymy to utrudnione zginanie palców i ruchy kciuka. W porażeniu mm. zginaczy palców unerwionych przez nerw pośrodkowy zginają się tylko palce serdeczny i mały, a palec I i II oraz częściowo III pozostają wyprostowane. Ręka przybiera wówczas charakterystyczny wygląd określany jako ręka błogosławiąca.[2]

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego - Ręka błogosławiąca
Ręka błogosławiąca

Ruchy kciuka wykonuje się również bardzo opornie. Trudno go zginać lub przeciwstawiać. W pełni sprawne pozostaje natomiast jego przywodzenie i prostowanie. Wynika to z faktu, że mięśnie odpowiedzialne za te ruchy są zaopatrywane odpowiednio przez nerw łokciowy oraz promieniowy.

Wówczas wyprostowany i przywiedziony kciuk ustawia się w tej samej płaszczyźnie co dłoń. Gdy po pewnym czasie dochodzi do zaniku mięśni kłębu kciuka, to obraz ten przypomina ułożenie kciuka u małp i nosi nazwę ręki małpiej.[2]

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego - Ręka małpia
Ręka małpia

Unerwienie czuciowe

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego mogą skutkować nie tylko dysfunkcjami czynnościowymi. Zaburzenia czucia obejmują skórę bocznej strony dłoni oraz skórę dłoniowej powierzchni trzech pierwszych palców i ½ palca IV. Po stronie grzbietowej zaburzenia czucia dotyczą paliczka środkowego i dalszego .[2]

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego - zaburzenia czucia
Obszar w którym dochodzi do zaburzeń czucia w przybliżeniu pokrywa się z anatomicznym zakresem skórnego unerwienia nerwu pośrodkowego.

To nie wszystko!

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego - objawy
Uszkodzenie nerwu pośrodkowego to nie tylko osłabienie mięśni czy zaburzenie czucia. Objawy towarzyszące jak np. drętwienie rąk mogą znacznie bardziej uprzykrzyć nam życie i wpłynąć na to jak funkcjonujemy.

Kropla drąży skałę!

Powyższe zaburzenia skutkują szeregiem nieprzyjemnych objawów, które prowadzą do znacznego upośledzenia funkcji ręki. Dlatego też kluczowe w terapii jest uwzględnienie wszystkich struktur, które mogą uczestniczyć w patologii, a więc nie tylko samego nerwu, ale wszystkich otaczających go tkanek.

Do zobaczenia!

Spodobał Ci się artykuł? Umów się do autora:

Jakub Hofmann

fizjoterapeuta

Fizjo Movement Center
ul. Celtycka 9/1, Wrocław
Fizjoterapia

Czy wiesz, jak wiele nas łączy? Razem chcemy rozwiązać twoje problemy ze zdrowiem. Pokażę Ci również, że można żyć bez bólu pleców. A może narzekasz na ból stopy, kolana lub biodra? Spokojnie! Poprowadze Cię przez cały proces, od szczegółowej diagnostyki, przez terapię manualną po bezpieczną aktywność fizyczną. Wspólnie osiągniemy zamierzone cele. Masz potencjał, by robić niesamowite rzeczy. Pokażę Ci jak!

Fizjo Movement Center
ul. Celtycka 9/1, Wrocław
Fizjoterapia

Zapisz się do newslettera JUŻ DZIŚ i KORZYSTAJ Z WYJĄTKOWYCH OFERT!